Opening Hours Mon-Fri---8.30 AM to 5.00 PM
Sat/Sun---Closed

บริการกฎหมาย

บริการทางกฎหมายทั่วไป

เราให้บริการทางกฎหมายทุกประเภท หรือพูดง่ายๆ คือ หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะมากหรือน้อย เราสามารถช่วยคุณได้

บริการของเรารวมถึงบริการดังต่อไปนี้ด้วย คือ :

ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายแก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการแนะนำเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะ:

มีลูกความจำนวนไม่น้อยเลือกให้เราเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำ โดยมีค่าบริการเป็นรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการตอบสนองทันท่วงทีตลอด เจ็ดวัน ยี่สิบสี่ชั่วโมง ด้วยความพร้อมของบุคลากรของเราซึ่งเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเราไม่เพียงให้บริการผ่านโทรศัพท์หรือการนัดประชุมเพียงเท่านั้น แต่ลูกความสามารถเลือกที่จะติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่างๆเช่น เฟสบุค ไลน์ วอทซ์แอพ วีแชต หรือช่องทางสื่อสารใดๆที่ลูกความต้องการ นอกจากช่องทางที่หลากหลายแล้ว ลูกความยังสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ได้อย่างกว้างขวางด้วย โดยเราสามารถให้บริการแก่ลูกความได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนท้องถิ่นอื่นๆ ดังนั้น จะไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารกับลูกความของเรา

 

การว่าความและการระงับข้อพิพาท:

บุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการว่าความอย่างมาก ทุกคนทำงานทนายความและขึ้นศาลต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี  เราชำนาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายครอบครัว รวมถึง กฎหมายอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่ง เช่น ฉ้อโกง เช็ค เป็นต้น กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นๆตามที่ลูกความต้องการ การว่าความทางแพ่งและพาณิชย์ของเรา รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ การฟ้องละเมิด   เรียกชำระหนี้ ผิดสัญญา การจ้างงาน การหย่า อำนาจปกครองบุตร การเรียกร้องค่าเสียหายจากการบาดเจ็บของบุคคล และ อื่นๆ

 

โนตารี ปับลิก และ การรับรองเอกสารผ่านระบบราชการ:

เราให้บริการรับรองเอกสารและทำคำรับรองเอกสารโดยทนายความผู้รับรองเอกสาร (Notary Services Attorney) รวมทั้งรับแปลเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ผู้แปลของเราจบจากโรงเรียนกฎหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเอกสารทางกฎหมายที่จะต้องแปลเป็นอย่างดีและสามารถแปลได้เข้าใจง่ายและครบถ้วน เราขอรับรองว่าท่านจะได้รับคำแปลที่มีคุณภาพสูงและถูกต้อง  นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ทำคำรับรอง และให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลและสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง (ที่จะนำเอกสารไปใช้) รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้เอกสารของท่านจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

หากท่านต้องการใช้บริการของเรา โปรดแจ้งความประสงค์ของท่านเพื่อเราจะช่วยเหลือท่านได้